Politica de confidențialitate

Identitatea și datele de contact ale operatorului S.C. CENTRAL ARTS STUDIO S.R.L. (denumită în continuare Central Art Studio), cu sediul social in Bucuresti, str. Batiștei, nr 35, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9402/2014, având Cod Unic de Înregistrare 33472913, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.centralartstudio.ro, respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

În cazul în care solicităm furnizarea datelor personale pentru activități de marketing iar persoana care ne oferă aceste date nu a împlinit în mod legal varsta de 18 ani, vom solicita acordul expres și scris al pîrintelui sau tutorelui minorului in cauză.

 

Definitii:

 

Drepturile utilizatorilor site-ului Central Art Studio, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului www.centralartstudio.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitari în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, vă puteți adresa Central Art Studio la adresa de email: office@centralartstudio.ro

 

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de catre Central Art Studio.

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web www.centralartstudio.ro vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de Central Art Studio, atât manual cât și automat, în scopul de a fi contactat de Central Art Studio cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – RGPD.

Dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul www.centralartstudio.ro

În momentul completării formularelor disponibile pe www.centralartstudio.ro, Central Art Studio va colecta date cu caracter personal.

Central Art Studio poate primi și înregistra pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însă un impact negativ asupra navigării dvs. pe site-urile Central Art Studio. Politica Central Art Studio referitoare la cookie-uri poate fi consultată aici: Politica de cookies

Pentru utilizatorii abonați la newsletter ce nu doresc să mai primească informări pe adresa de email, este necesară trimiterea unui email la adresa: office@centralartstudio.ro iar datele dvs. vor fi șterse din baza noastră de date pentru newsletter.

 

Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor.

Central Art Studio nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor Central Art Studio, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele Central Art Studio sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului Central Art Studio, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a Central Art Studio sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia.

Central Art Studio a implementat masurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

Central Art Studio împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzatoare privind protectia confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

Totodata, Central Art Studio acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor (persoane împuternicite), doar în conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai Central Art Studio, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Central Art Studio sunt reținute pe o perioadă cuprinsă între 3 și 10 ani (în funcție de scopul colectării datelor personale), utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retenție.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă considerați că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Central Art Studio va publica respectivele modificari în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail, la adresa: office@centralartstudio.ro

 
 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!